Nacházíte se na: Úvod >Aktuality

Zahradnická fakulta v letošním roce realizuje již šestý ročník Trhu pracovních příležitostí – setkání studentů a absolventů s potenciálními zaměstnavateli.

Zahradnická fakulta v letošním roce realizuje již šestý ročník Trhu pracovních příležitostí – setkání studentů a absolventů s potenciálními zaměstnavateli.
25.4.2017

Ve dnech 8. - 9. března 2017 byl na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Lednici realizován tradiční workshop „Setkání s řediteli a zástupci středních škol 2017“. Jednalo se již o 10. ročník této akce, jejímž cílem je setkání zástupců středních škol se zástupci odborných profesních svazů, příslušných státních institucí a akademických pracovníků Zahradnické fakulty. Hlavním záměrem setkání byla výměna informací a zkušeností, navazování spolupráce dle odborného zaměření, ale také hledání možností společné koordinace podpory odborného vzdělávání na středních školách. Letošní ročník byl více zaměřen na rozvoj spolupráce odborných zahradnických škol s profesními svazy, čemuž odpovídala i účast zástupců těchto svazů a zaměstnavatelů. Workshopu se zúčastnili nejen zástupci Svazu zakládání a údržby zeleně, Svazu školkařů ČR, Svazu květinářů a floristů ČR, Ovocnářské unie ČR a Školkařského svazu Ovocnářské unie ČR a Zelinářské unie Čech a Moravy, ale i Agrární komory ČR, Unie zaměstnavatelských svazů pro zemědělství a životní prostředí a Výstaviště Flora Olomouc. Za MŠMT ČR se jednání zúčastnil zástupce Národního ústavu pro vzdělávání Praha (NUV).

Diskusní část workshopu (první den jednání) se odehrála v areálu Zahradnické fakulty, v budově tzv. Genobanky. Po úvodním přivítání děkanem Zahradnické fakulty, profesorem Robertem Pokludou a docentem Petrem Salašem, garantem workshopu, započal první diskusní blok, v rámci kterého nejprve vystoupil děkan Zahradnické fakulty, profesor Pokluda. Nastínil možnosti rozvoje spolupráce Zahradnické fakulty nejen se středními školami, ale i s profesními svazy. Zdůraznil, že Zahradnická fakulta bude hledat možnosti rozvoje spolupráce i v rámci aktuálních výzev operačních programů EU.

Na úvodní vystoupení pana děkana navázal Ing. Karel Opočenský z Národního ústavu pro vzdělávání Praha. Informoval přítomné o novinkách v odborném školství a zahradnickém vzdělávání. V NSK (Národní soustavě kvalifikací) dochází k úpravám na pozicích greenkeeperů. Před schválením je poslední šestá profesní kvalifikace (Technik realizace a údržby zeleně) tvořící úplnou profesní kvalifikaci Zahradnický technik. Ing. Karel Opočenský dále připomněl projekt P - KAP, resp. vzniklé příklady dobré praxe v oblasti intervence Modernizace odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a firem, týkající se zahradnictví. Na závěr svého vystoupení zmínil očekávané revize rámcových vzdělávacích programů, včetně možných změn v oblasti kurikula odborného (zahradnického) školství. Ing. Jiří Dusbaba informaci v diskusi doplnil - obšírně přítomné informoval o jím garantovaných PK (Profesní kvalifikace) – především o PK Florista-designér.

V dalším diskusním bloku vystoupili zástupci profesních svazů. Ing. Jana Šimečková informovala o spolupráci Svazu zakládání a údržby zeleně se zahradnickým školstvím a možnostech rozšíření této spolupráce. Svaz organizuje soutěž mladých zahradníků - Lipová ratolest. První ročník celostátní soutěže zahradnických škol uspořádal Svaz zakládání a údržby zeleně v roce 2008, v roce 2016 tedy probíhal již devátý ročník, tentokrát ve dnech 20. – 22. září 2016 v Praze, s podporou MČ Praha 3. Soutěže se zúčastnilo 10 čtyřčlenných družstev studentů zahradnických škol s pedagogickým doprovodem z celé České republiky. Studenti intenzivně pracovali tři dny a dílo, které zhotovili, bude sloužit obyvatelům přilehlých domů. Předmětem zahradnických úprav byly předzahrádky na ulici Koněvova. Jde o velmi oceňovanou soutěž, přispívající ke zvýšení motivace a profesní úrovně studentů středních odborných škol, což zástupci středních škol v diskusi potvrzovali. Součástí diskuse byla i informace o termínech a zaměření dalšího ročníku soutěže.

Ing. Marie Horáková, zastupující Svaz školkařů ČR, informovala o aktivitách Svazu školkařů ČR podporující zájem uchazečů o studium na středních zahradnických školách. Svaz podporuje zahradnické školství nejen ve svých tiskovinách (tištěný i elektronický katalog členů svazu, propagační letáky, webové stránky apod.), ale připravuje i audiovizuální pořady, příkladem může být mediálně úspěšný klip Everybody do školky (http://svaz-skolkaru.cz/ ). V současnosti Svaz financuje a realizuje výrobu řady krátkých videoklipů z oblasti školkařské produkce, které budou využitelné i pro výuku na zahradnických školách (například: https://youtu.be/v3M2B6CJWuM).

Ing. Jiří Horák, zástupce Svazu květinářů a floristů ČR, informoval o projektu pro učitele a studenty z oblasti floristiky. Seznámil zúčastněné také se stavem příprav letošního ročníku tradiční floristické soutěže Děčínská kotva, které se zahradnické školy pravidelně zúčastňují. Letošní 46. ročník této soutěže, která je zároveň Mistrovstvím floristů České republiky, bude mít nosné téma „Ladovská zima“.

Ing. Jiří Uhlíř, zastupující Výstaviště Flora Olomouc, seznámil účastníky semináře s vizemi spolupráce Flory Olomouc se středními školami a ZF MENDELU. O možnostech spolupráce hovořila i Alice Kouřilová ze Zelinářské unie Čech a Moravy. V následné bohaté diskusi byly probírány různé možnosti rozvoje oboustranné spolupráce v naznačených oblastech a tématech. Diskusní seminář samozřejmě řešil mnoho dalších otázek, které jsou pro současné odborné školství aktuální. Negativní komentáře byly např. zaznamenány i ve věci rozhodnutí o povinné státní maturitě z matematiky, což pro odborné školy znamená opět další snížení rozsahu výuky odborných předmětů ve prospěch gymnaziální látky. Pozornost také vzbudilo rozhodnutí o vyjmutí některých typů škol z povinnosti státní maturity z matematiky. Nesystémovost opatření je zcela zřejmá. V rámci odborné exkurze, která proběhla v rámci druhého dne jednání, byly navštíveny nové expozice Regionálního muzea v Mikulově - Archeopark Pavlov, jež se dají didakticky využít i v rámci odborných exkurzí studentů zahradnických škol. V další části exkurze, botanické, účastníci workshopu navštívili Pálavské vrchy a seznámili se s aktuálně kvetoucí jarní flórou. Na závěr semináře se všichni shodli, že podobné diskusní semináře přispívají k rozvoji spolupráce a zlepšení informovanosti jednotlivých zúčastněných subjektů. Další rozvoj spolupráce bude již realizován na úrovni dvou či vícestranných jednání zúčastněných partnerů.

Zpracoval: Petr Salaš, garant semináře

Další aktuality

5. ročníku Studentské soutěže Nakladatelství Academia
27.5.2016

5. ročníku Studentské soutěže Nakladatelství Academia

Ředitel Jiří Padevět informuje o vyhlášení 5. ročníku Studentské soutěže Nakladatelství Academia.
Strom absolventů - rok zakončení 2015
5.4.2016

Strom absolventů - rok zakončení 2015

Studenti Bc. studia oboru Zahradnictví, rok zakončení 2015, Vás tímto srdečně zvou k výsadbě stromu absolventů.
Velikonoční zastavení na Rybničním zámečku
15.3.2016

Velikonoční zastavení na Rybničním zámečku

Přijďte se podívat na slavnostně vyzdobené prostory Rybničního zámečku v rámci tradičního Velikonočního zastavení.
Seminář - Oživení starých odrůd ovocných stromů
16.2.2016

Seminář - Oživení starých odrůd ovocných stromů

Seminář zaměřený na zakládání nových výsadeb ovocných stromů, záchranu genofondu starých odrůd typických pro Českou republiku, péči o staré stromy a péči o celý biotop ovocné výsadby.
Trh pracovních příležitostí
22.1.2016

Trh pracovních příležitostí

Zahradnická fakulta v letošním roce realizuje již šestý ročník Trhu pracovních příležitostí – setkání studentů a absolventů s potenciálními zaměstnavateli.
Soutěž Talent designu startuje svůj 7. ročník
15.12.2015

Soutěž Talent designu startuje svůj 7. ročník

Mezinárodní soutěž Talent designu 2016 odstartovala svůj sedmý ročník. Od 16. 11. 2015 mohou tak kreativci posílat své soutěžní návrhy. Ve hře je více než 10 000 €. Talent designu proběhne v rámci designového festivalu ZLIN DESIGN WEEK.
POZVÁNKA NA VÝSTAVU
2.10.2015

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

Pozvánka na výstavu "Architekti Václav Babka, Radko Květ, Zdenek Sendler - 15 let Klášterních zahrad v Litomyšli" a setkání s architekty
Zahrada u Provence
27.9.2015

Zahrada u Provence

... z krajiny jižní Francie, o příbězích zahrad a lidí kolem ...
Konference Územní plánování v procesech plánování a projektování krajiny
24.9.2015

Konference Územní plánování v procesech plánování a projektování krajiny

Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR si Vás dovoluje pozvat k účasti na konferenci Územní plánování v procesech plánování a projektování krajiny.
PROMĚNY MĚSTSKÉ KRAJINY 2015
16.9.2015

PROMĚNY MĚSTSKÉ KRAJINY 2015

FESTIVAL KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTURY A ZAHRADNÍHO UMĚNÍ, MEZINÁRODNÍ KONFERENCE KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTURY A ZAHRADNÍHO UMĚNÍ, 16.9. – 18.9.2015, LEDNICE, ČESKÁ REPUBLIKA
Mimořádný Den otevřených dveří na Zahradnické fakultě MENDELU
11.9.2015

Mimořádný Den otevřených dveří na Zahradnické fakultě MENDELU

Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně organizuje u příležitosti oslav 30. výročí svého trvání dne 11. září 2015 od 9.00 do 12.00 hodin mimořádný Den otevřených dveří.
Oslavy 30. výročí vzniku samostatné Zahradnické fakulty MENDELU se sídlem v Lednici
10.9.2015

Oslavy 30. výročí vzniku samostatné Zahradnické fakulty MENDELU se sídlem v Lednici

Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně si dnes připomíná krásné 30. výročí vyhlášení samostatné fakulty v Lednici. Probíhající oficiální oslavy si kladou za cíl připomenout historii odborného vzdělávání a výzkumu na ZF MENDELU.
Nová stipendia - Nadace Olgy Havlové
26.8.2015

Nová stipendia - Nadace Olgy Havlové

Nová možnost získání stipendia pro studenty VŠ technického zaměření!
Historické zahrady Kroměříž 2015
18.6.2015

Historické zahrady Kroměříž 2015

Přijměte pozvání na tradiční odbornou konferenci Historické zahrady Kroměříž 2015, pořádanou Národním památkovým ústavem Kroměříž a Metodickým centrem zahradní kultury.
Festival Místo a člověk - Janáček
11.6.2015

Festival Místo a člověk - Janáček

Srdečně Vás zveme na jednodenní festival Místo a člověk - Janáček, který je pořádán jako oslava vybraného místa, zdánlivě všedního. Koná se v Památníku Leoše Janáčka v Brně a jeho bezprostředním okolí.
Konference „Křižovatky architektury: železnice_město_architektura“
3.6.2015

Konference „Křižovatky architektury: železnice_město_architektura“

Ve středu 3. června 2015 se v prostorách Kulturního sálu Hlavního nádraží v Praze koná odborná konference Křižovatky architektury, letos na téma "železnice_město_architektura".
KRAJ ROZŠIŘUJE SPOLUPRÁCI S BRNĚNSKÝMI VYSOKÝMI ŠKOLAMI
27.5.2015

KRAJ ROZŠIŘUJE SPOLUPRÁCI S BRNĚNSKÝMI VYSOKÝMI ŠKOLAMI

Rada Jihomoravského kraje v čele s hejtmanem Michalem Haškem dnes 27. května 2015 v rámci svého výjezdního zasedání v Lednici jednala s představiteli brněnských vysokých škol.
SOUTĚŽ DIPLOMOVÝCH PRACÍ: NA VÍTĚZE ČEKÁ 10 000 KČ
20.5.2015

SOUTĚŽ DIPLOMOVÝCH PRACÍ: NA VÍTĚZE ČEKÁ 10 000 KČ

Jihomoravský kraj společně se školským zařízením Lipka vyhlašuje XIII. ročník soutěže o nejlepší diplomové práce s tematikou životního prostředí a ekologie se vztahem k území Jihomoravského kraje.
Young Architect Award 2015
20.5.2015

Young Architect Award 2015

Již 7. ročník soutěže mladých talentů Young Architect Award dává šanci studentům a začínajícím architektům do 33 let ukázat své nadání a vyvolat diskusi nad otázkou udržitelného rozvoje prostředí. Téma letošního zadání „Nový život pro stará místa“.
O anketě Zahrada desetiletí
11.5.2015

O anketě Zahrada desetiletí

Svaz zakládání a údržby zeleně připravil unikátní soutěžní anketu Zahrada desetiletí, ve které může hlasovat odborná i laická veřejnost pro zahrady nominované na základě úspěchů v soutěži Zahrada roku v letech 2004-2014.
Exkluzivní výstava soch a květin ve Vaňkovce
28.4.2015

Exkluzivní výstava soch a květin ve Vaňkovce

Začátkem letošního roku se zrodila myšlenka spojit výstavu sochařských děl brněnského sochaře a řezbáře Jiřího Netíka s květinovými dekoracemi.
Kariérní den MENDELU 2015
14.4.2015

Kariérní den MENDELU 2015

První ročník Kariérního dne na Mendelově univerzitě vznikl z potřeby více propojit studium a praxi.
VII. ročník velikonoční výstavy na Rybničním zámečku v Lednici
24.3.2015

VII. ročník velikonoční výstavy na Rybničním zámečku v Lednici

Srdečně Vás zveme na již tradiční a oblíbené „velikonoční zastavení“ do slavnostně vyzdobených prostor Rybničního zámečku v Lednici.
DemoGreen 2015
20.3.2015

DemoGreen 2015

Mezinárodní odborná výstava inovativních technologií pro péči o zeleň, dřeviny a veřejné plochy.
Výstava fotografií Zblízka
25.2.2015

Výstava fotografií Zblízka

Od 25. 2. 2015 do 20. 3. 2015 probíhá ve vestibulu budovy A výstava fotografií Hany Martinkové.
Vinařská fotosoutěž
23.2.2015

Vinařská fotosoutěž

Pro studenty Střední odborné školy vinařské, Středního odborného učiliště zahradnického a Zahradnické fakulty MENDELU připravila společnost CCV Informační systémy fotografickou soutěž tematicky zaměřenou na víno a vinohradnictví.
Evropský strom roku 2015
18.2.2015

Evropský strom roku 2015

Začalo internetové hlasování o EVROPSKÝ STROM ROKU 2015.
CENA ARCHITEKT ROKU 2015
16.2.2015

CENA ARCHITEKT ROKU 2015

Zvolte nejlepšího architekta! Kvalita urbánního prostředí měst a venkova je určena především kvalitou jeho architektury.
Mendelův rok 2015
3.2.2015

Mendelův rok 2015

Při příležitosti 150. výročí zveřejnění výsledků pokusů J. G. Mendela formou dvoudílné přednášky pro Přírodozkumný spolek připravilo Centrum Mendelianum několik akcí pro celé spektrum zájemců o J. G. Mendela, jeho život, dílo a ideový odkaz.
TRENDENCE GRADUATE BAROMETER 2015
3.2.2015

TRENDENCE GRADUATE BAROMETER 2015

Trendence Institut v Berlíně žádá studenty, aby se zúčastnili každoročního studentského průzkumu.
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ VĚDECKÉ VIDEO
3.2.2015

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ VĚDECKÉ VIDEO

Rádi filmujete a pracujete na zajímavém vědeckém projektu?
Využijte jedinečné příležitosti a staňte se členy SZKT
20.1.2015

Využijte jedinečné příležitosti a staňte se členy SZKT

Na své poslední valné hromadě konané 4.12.2014 schválila Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu nový typ členství určené pro studenty.
Výměnné učitelské mobility se Zemědělskou univerzitou v Križevci
19.1.2015

Výměnné učitelské mobility se Zemědělskou univerzitou v Križevci

V rámci bilaterální spolupráce programu Erasmus+ mezi Zahradnickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně a chorvatskou Zemědělskou univerzitou v Križevci byly v roce 2014 realizovány výměnné učitelské mobility.
REPREZENTAČNÍ PLES STUDENTŮ ZF MENDELU
15.12.2014

REPREZENTAČNÍ PLES STUDENTŮ ZF MENDELU

Pozvánka na reprezentační ples studentů ZF Mendelu.
Vánoční zastavení na Rybničním zámečku
10.12.2014

Vánoční zastavení na Rybničním zámečku

Srdečně Vás zveme na již tradiční '7. předvánoční zastavení', tentokrát s podtitulem "Tradice netradičně".
Listopad byl pro studenty ZF MENDELU více než úspěšný
9.12.2014

Listopad byl pro studenty ZF MENDELU více než úspěšný

Studenti Zahradnické fakulty MENDELU se sídlem v Lednici získali v listopadu tohoto roku několik prestižních ocenění, a to nejen na poli studijním, ale i v rámci svých volnočasových aktivit.
YOUNG ARCHITECT AWARD 2014
19.11.2014

YOUNG ARCHITECT AWARD 2014

Výstava prací soutěže pro studenty a mladé architekty do 33 let Young Architect Award 2014 se uskuteční v termínu 19. 11. - 4. 12. 2014 v Urban centru v Brně. Vernisáž výstavy proběhne 19. 11. 2014 v 16.30 hod.
Film Mendel, Vavilov a Brno obdržel cenu na 30. MFF v Nitře
15.10.2014

Film Mendel, Vavilov a Brno obdržel cenu na 30. MFF v Nitře

Dokumentární pořad „Mendel, Vavilov a Brno“ získal cenu slovenského veřejnoprávního rozhlasu a televize (Cena RTVS) na mezinárodním festivalu Agrofilm 2014. Je to jediné oceněné dílo ze 13 zúčastněných z České republiky.
Degustace zeleninových salátů
9.10.2014

Degustace zeleninových salátů

Přijďte ochutnat saláty z netradičních a méně známých druhů zelenin.
Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. slaví 10. výročí založení
9.10.2014

Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. slaví 10. výročí založení

Od roku 2012 se na managementu této biosférické rezervace přímo podílí i Mendelova univerzita.
Konference 'Zahradnictví v kvalitě a kultuře života'
24.9.2014

Konference 'Zahradnictví v kvalitě a kultuře života'

Konference chce přispět k prezentaci nových výsledků výzkumu v oblasti zahradnických věd a krajinářské architektury.
Studentská soutěž o 'Cenu Josefa Vavrouška' pro rok 2014
27.6.2014

Studentská soutěž o 'Cenu Josefa Vavrouška' pro rok 2014

Veřejná soutěž studentských a vědecko-výzkumných prací je věnována nejrůznějším aspektům problematiky trvalé udržitelnosti a hodnotám reprezentovaným osobností Josefa Vavrouška.
Workshop 'Financování výzkumných aktivit z programů Technologické agentury ČR'
26.6.2014

Workshop 'Financování výzkumných aktivit z programů Technologické agentury ČR'

Nabízíme účast na workshopu se zaměřením na financování výzkumných aktivit z programů Technologické agentury ČR.