Věda a výzkum

Na Zahradnické fakultě stále vzniká něco nového. Pokrok ve vědě a výzkumu sleduje ty nejvyšší cíle. Seznamte se s nejúspěšnějšími výsledky, bez kterých by se současné zahradnické obory neobešly.

Nacházíte se na: Úvod > Fakulta > Věda a výzkum

Věda a výzkum

V Lednici se jedinečným způsobem propojují všechny fáze vědy, výzkumu a jeho aplikace.

Zatímco vědecké bádání položí teoretický základ pro experimenty, výzkumníci je mají možnost odzkoušet na experimentálních pozemcích či přímo v praxi. Do tohoto procesu jsou zapojeni všichni pedagogové, doktorandi i studenti.

Vědecká a výzkumná činnost Zahradnické fakulty v Lednici je dlouhodobě zaměřena na aplikovaný výzkum u teplomilných druhů ovoce, zelenin, léčivých a kořeninových rostlin. Součástí tohoto úseku je následná posklizňová úprava a technologie zpracování zahradnických plodin.

Cíl dlouhodobé orientace je zaměřen na tvorbu a hodnocení diverzity vybraných zahradnických druhů a jejich studium, hodnocení, úchovu v rámci genetických zdrojů, jejich využití ve šlechtitelských programech. Součástí je také studium komplexu biologických vlastností posklizňových procesů jakosti plodů. Do popředí v současné době vystupuje studium rezistence k biotickým a abiotickým patogenům. Nedílnou součástí dlouhodobého zaměření je rozvoj výzkumu ekologie krajiny, včetně studia biotechniky vegetačních prvků pro potřeby zahradní a krajinářské architektury.