Prohlédněte si ústavy naší fakulty

Nacházíte se na: Úvod > Fakulta > Ústavy

Ústavy

Zahradnická fakulta má velmi širokou oblast působnosti na poli vědy, výzkumu a umělecké činnosti, proto je organizačně rozdělena na ústavy. Ty představují jednotky, rozvíjející vědecko-výzkumné a pedagogické aktivity v duchu zahradnických tradic, které však reflektují aktuální témata základního i aplikovaného výzkumu na základě požadavků praxe. Každý ústav je vybaven specializovaným přístrojovým a technickým zázemím a zároveň zajišťuje výuku studentů v jednotlivých odborných předmětech.