Nabídka služeb

 

 

 

Registrace do portálu praxí
 
Nacházíte se na: Úvod > Praxe > Nabídka služeb

Nabídka služeb

Firmy, organizace veřejné správy, neziskové organizace i jednotlivci z řad podnikatelů a živnostníků mohou spolupracovat se Zahradnickou fakultou Mendelovy Univerzity v těchto oblastech:

Vinařství a vinohradnictví:
Prodej odrůdových vín z tradičních a měně známých odrůd révy.
Ověřování vinařských a vinohradnických technologií, testování nových přípravků.
Provádění základního rozboru vína a hroznů (organické kyseliny, cukry, fenolické látky, aromatické látky)

Posklizňové technologie:
Poradenství pro oblast skladování a zpracování ovoce a zeleniny, výroby alkoholických a nealkoholických nápojů
Analytické rozbory vybraných zahradnických produktů.

Ovocnářství:
Šlechtění, zkoušení nových rezistentních odrůd meruněk pro následné licenční množení
Expertízy a poradenství v oblasti technologie ovocnářství.

Genetika:
Ozdravování rostlin in vitro, množení certifikovaných podnoží ovocných dřevin in vitro.
Identifikace odrůd révy u neznámých vzorků.
Testování rostlin a šlechtitelského materiálu teplomilných peckovin na viry.
Testování produkce semenářských firem se zaměřením na problematiku F1 hybridů.

Školkařství:
Spolupráce v oblasti množárenských a školkařských technologií včetně monitoringu stresových jevů při produkci. Možnost zajištění meteorologických měření v porostech, vyhodnocení výskytů mrazů a sucha. Množitelský materiál vybraných netradičních ovocných druhů.

Zelinářství a květinářství:
Skleníkové, nádobové a polní pokusy pro testování nových plodin a přípravků.
Chemické analýzy rostlinného materiálu.
Poradenství v oblasti pěstování květin, zeleniny a léčivých, aromatických a kořeninových rostlin.

Zahradní a krajinné architektury:
Expertíza a poradenství v oblasti zahradní a krajinářské architektury.
Návrhy, studie, koncepční řešení a projekty objektů zahradní a krajinářské architektury.
Kurzy a semináře pro vzdělávání zahradních architektů.
Školení odborníků v oblasti památkové péče o zahradní umění a architekturu.

Biotechniky zeleně:
Expertíza a poradenství v oblasti dendrologie, květinářství a technologie zakládání a péče o vegetační prvky.
Návrh obnovy památek krajinářské architektury a zahradního umění.
Zpracování nástrojů správy sídelní zeleně (Pasport zeleně, Dendrologický průzkum, Projekt režimu péče).
Tvorba uživatelských standardů pro oblast zakládání a péče o vegetační prvky.
Přístrojové metody pro hodnocení biomechanických vlastností stromů.
Zahradnické výstavnictví.

Plánování krajiny:
Použití autorských metodik pro analýzu území a návrhy koncepce uspořádání krajiny.
Hodnocení rekreačního potenciálu vybraných území.
Autorizované projekty v oblasti krajinného plánování, územní studie, územně technické podklady.
Studium komponovaných krajin, metodologie jejich obnovy a péče o ně (plány péče, management plan).
Studium krajin narušených lidskou činností, metodologie jejich obnovy a péče oně (plány péče, management plan).

Zahradnická technika:
Zpracování projektových studií pro výsadbu vinic a sadů, svozu a zpracování biologicky rozložitelných odpadů, malých stavebních objektů. Zpracování návrhu technického zajištění údržby parkových a veřejných ploch včetně kalkulací. Odborné přednášky z oblasti uplatnění zahradnické, vinohradnické a komunální techniky. Zpracování projektové dokumentace, 3D modelů, tématických map, zaměřování a vytyčování prvků v krajině. Školení softwarů -- AutoCAD, Civil3D, Sketchup, Topol, Photoshop.

Zmiňované nabídky jsou orientační povahy, detailní zaměření a realizace je vždy na domluvě s příslušnými odbornými pracovníky.