Informace o projektu

 

 
P1000516.JPG
Nacházíte se na: Úvod > Praxe > Informace o projektu

Informace o projektu

Partnerské sítě pro zahradnictví a krajinářskou architekturu je projekt Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně probíhající od září 2012 do srpna 2014 ve spolupráci s 15 partnery ze soukromého i veřejného sektoru. Projekt je zaměřen na rozvoj partnerství pomocí dlouhodobé spolupráce, aktivní vzájemnou výměnu zkušeností a sdílení informací mezi jednotlivými partnery pomocí přednášek, seminářů, kurzů, workshopů a pracovních a studijních stáží. Cílem projektu je rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu a inovací a vznik sítí mezi zahradnickou fakultou, vybranými výzkumnými středisky, společnostmi v podnikatelském sektoru a vyššími odbornými školami. Projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Název projektu: Partnerské sítě pro zahradnictví a krajinářskou architekturu
Název projektu anglicky: Cooperation Network forHorticulture and LandscapeArchitecture
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název prioritní osy: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Název oblasti podpory: Partnertsví a sítě
Předpokládané datum zahájení projektu: 1.9.2012
Předpokládané datum ukončení projektu: 31.8.2014
Příjemce: Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně

Realizační tým
Garant projektu: doc. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
Projektový manažer: Bc. Ondřej Veselý - ondrej.vesely.dzf@mendelu.cz
Finanční manažer: Dagmar Kurková - dagmar.kurkova@mendelu.cz